ให้บริการผ่านรถ Mobile Service เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 ณ บริเวณหน้าร้านอาหารใจ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 42 ราย ซึ่งร้อยละ 80 จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่และมีความประทับใจต้องการจะท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปอีก


ผู้สร้าง: admin [อัพเดท: 2016-02-16 14:43:59 | อ่าน: 391 คน]