วันที่ 9 ต.ค. 59 ตม.จว. พังงา โดยว่าที่ พ.ต.ต. ธนบดี วิรุณศักดิ์ สว.ตม.จว.พังงา พร้อมชุดสืบสวน ได้เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านหินลาด อ.คุนะบุรี จ.พังงา โดยมี นาย สุรินทร์ ใบระหมาน ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการประชุมมีประชาชาชนเข้าร่วมประชุม ประมาณ 102 คน โดย ตม.จว.พังงา ได้แจ้งข้อมูลและภารกิจของหน่วยดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ ม.38

2. การแจ้งเหตุความผิดของบุคคลต่างด้าว

3. ตอบปัญหาข้อขัดข้อง

4. ขอเสียงประชามติจากประชาชนในพื้เนที่เพื่อขอใช้พื้นที่ใกล้กับศาลาอเนกประสงค์บ้านหินลาด อ.คถระบุรี จว.พังงา ตั้งจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยแก่ในประชาชนในพื้นที่  โดยชาวบ้านออกเสียงประชามติให้ใช้สถานที่ดังกล่าวได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 


ผู้สร้าง: [อัพเดท: 2016-10-11 16:07:09 | อ่าน: 99 คน]