Untitled Document

Untitled Document




 

ตม.พังงา จัดโครงการ'โฆษิตบาร์เบอร์'เพื่อสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา
9 พ.ค.62 พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผกก.ตม.จว.พังงา ทำโครงการ "โฆษิตบาร์เบอร์"
เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีกิจกรรมร่วมกัน
ตลอดจนตอบสนองตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร
.และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม.
ที่จัดให้มีระเบียบวินัยในการทรงผมและการแต่งกายที่มีวินัย สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตำรวจเพื่อประชาชน

Untitled Document
Untitled Document